Privacy

Privacyverklaring

Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud neemt uw privacy zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit document leg ik u zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en welke rechten u kunt uitoefenen.

Ik heb geprobeerd om mijn privacyverklaring in zo begrijpelijk mogelijke taal te verwoorden. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via de mail info@wildmountain.nl of per telefoon 06 55841407.

Welke gegevens verzamel ik?
De gegevens die ik van u verzamel zijn alleen de gegevens die u zelf aan mij hebt verstrekt via de telefoon, per mail, bestelling of tijdens het invullen van een aanvraagformulier.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Straat en huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag of invult bij het bestelproces, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken of de bestelling te verwerken. Deze gegevens slaan we op in mijn administratie.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als ik diensten voor u ga uitvoeren.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
Ik geef uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen (externe leveranciers of bezorgdiensten) als dat nodig is voor het uitvoeren van de aangeboden diensten of als ik dat wettelijk verplicht ben. Ik eis van deze partijen dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan zoals ik dat doe en dit uitsluitend doen voor de doelen en onder voorwaarden die ik met hen heb afgesproken.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Ik gebruik functionele cookies om mijn website beter te laten werken en analytische cookies voor een beter gebruiksgemak.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van ConsuWijzer.

Mijn website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren uw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Ik gebruiken deze data om bezoekstatistieken over mijn website te verzamelen en hiermee verbeteringen door te voeren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Hierdoor kan ik u niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het beleid van Google Analytics.

U kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van deze browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Op mijn website kunt u links naar externe websites aantreffen. Deze externe websites kunnen ook gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat u aan hebt gestuurd middels het contactformulier, wordt binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie verwijderd.

De gegevens in mijn administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft altijd het recht om te vragen om inzage te geven in de gegevens die ik van u heb. Ook kunt u mij vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u daarnaast het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw persoonsgegevens om ga.

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Wildmountain.nl
Veenwortel 24           
2498 EL Den Haag
06 55841407
info@wildmountain.nl