Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website.

Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op deze website.

Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud behoud zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook. Het intellectueel eigendom berust bij Wildmountain Tuinaanleg en Onderhoud.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.